We meten draagkracht en laagdiktes

We meten draagkracht en laagdiktes

We meten draagkracht en laagdiktes

We meten draagkracht en laagdiktes

We meten draagkracht en laagdiktes

We meten draagkracht en laagdiktes

Road Testing & Evaluation

QRoad BV is uw specialist in niet-destructief draagkrachtonderzoek- en verhardingsonderzoek voor wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen. Wij bieden u met onze valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) nauwkeurig inzicht in de structurele conditie van asfalt- en betonverhardingen. Draagkracht is de belangrijkste eigenschap van een verhardingsconstructie. Waar een visuele inspectie alleen het oppervlak van een verharding omschrijft, kijken wij in de verharding. Dat doen we veilig, snel en efficiënt. 

Onze VGD metingen zijn een door CROW gecertificeerde methode voor het simuleren van zware wielbelastingen. Zware wielbelastingen zijn de maatgevende schadefactor voor verhardingen. Uit VGD metingen kan de stijfheid, restlevensduur en onderhoudsmaatregel voor een verharding worden bepaald. Met een specifiek voor asfalt- en betonverhardingen ontwikkelde grondradar, brengen we over de gehele lengte van een traject de laagdiktes en afwijkingen in kaart. Constructieboringen kunnen tot een minimum worden beperkt. 

Inzicht in de toestand van de totale verhardingsconstructie is van groot belang bij het opstellen van onderhoudsplannen en het optimaal benutten van onderhoudsbudgetten. Zonder inzicht in de draagkracht van een verhardingsconstructie bestaat er een grote kans op kapitaalvernietiging. Door het te laat uitvoeren van asfaltonderhoud zijn de maatregelen meestal zwaarder van omvang en de kosten vaak hoger. Onze VGD- en GPR metingen zijn hiermee dé basis voor efficiënt beheer en onderhoud van verhardingen. De combinatie van onze specialismen met flexibiliteit, betrouwbaarheid, ervaring en snelheid maakt QRoad uniek. Wij werken nationaal en internationaal. 

VGD

Meten draagkracht verhardingen

HWD

Meten draagkracht dikke verhardingen

LWD

Meten draagkracht ongebonden materialen

GPR

Meten laagdiktes verhardingen

Adres

Veldweg 8C-1
8181 LR Heerde
Nederland

Volg ons

QROAD – TESTING & EVALUATION – ALL RIGHTS RESERVED – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN – PRIVACY & COOKIES