Uw partner bij valgewichtdeflectie- en grondradarmetingen

Diensten

QRoad is uw partner bij het uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) voor niet-destructief verhardingsonderzoek van wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen. 

  • Valgewichtdeflectiemeter (VGD)
    Geschikt voor draagkrachtmetingen op wegen. Met deze meting wordt de wielbelasting van een voorbijrijdende vrachtwagen gesimuleerd. 
  • Light Weight Deflectometer (LWD)
    Een draagbare uitvoering van een valgewichtdeflectiemeter die geschikt is voor draagkrachtmetingen op zand- en funderingsmaterialen. 
  • Ground Penetrating Radar (GPR)
    Een grondradar voor het meten van laagdiktes van asfalt-en betonverhardingen en schades in de verharding, zoals losliggende lagen, holle ruimtes, verbrijzeling, vocht en verzakkingen.

VGD metingen

Lees verder

HWD metingen

Lees verder

LWD metingen

Lees verder

GPR metingen

Lees verder