Een wegenscan voor compleet inzicht in uw verharding

Grondradarmetingen

Een snelle scan van uw weg, zodat u direct inzicht heeft in de toestand van de verhardingsconstructie en onderhoudsbudgetten optimaal kunt inzetten? Wij brengen met onze grondradarmetingen over de gehele lengte van een traject laagdiktes en afwijkingen in de verhardingsconstructie in kaart. Dat doen we met een specifiek voor asfalt- en betonverhardingen ontwikkelde Ground Penetrating Radar (GPR). Wij kijken met deze scan als het ware in de verharding, zodat u direct inzicht heeft in de toestand van de totale verhardingsconstructie.  Constructieboringen dienen als referentie en kunnen tot een minimum worden beperkt. 

We kunnen onze grondradarmetingen ook combineren met valgewichtdeflectiemetingen (VGD). Door naast laagdiktes ook de draagkracht van de verharding te meten, geven we direct een totaalbeeld van de verharding, oftewel een snelle wegenscan. Deze twee metingen versterken elkaar, doordat afwijkingen in de uitkomsten van de ene meting verklaard worden door de andere meting. Daarnaast detecteren we afwijkingen in de verhardingsconstructie zoals verzakkingen, schades, verbrijzeling, vocht en holle ruimtes met onze grondradar.

De combinatie van onze niet-destructieve en snel uitvoerbare VGD- en GPR metingen zijn hiermee dé onmisbare schakel voor efficiënt beheer en onderhoud van verhardingen.

Werkwijze

Onze GPR metingen worden rijdend en in het verkeer uitgevoerd. Vanuit het meetvoertuig bedienen we de apparatuur en hebben we real-time zicht op de metingen. Verkeersmaatregelen zijn niet nodig.

Ons geavanceerde grondradarsysteem bestaat uit drie verschillende antennes met elk een eigen frequentie. Deze drie antennes zenden signalen tot enkele meters diep in de grond, zodat asfalt- en funderingsdiktes, maar ook schades nauwkeurig in kaart worden gebracht. De exacte locaties van onze GPR metingen worden vastgelegd door middel van GPS. Met onze grondradar kunnen we veilig, efficiënt en kostenbesparend een scan van uw weg maken. Op basis van uw vraag weten we de juiste informatie naar boven te halen en te verwerken in overzichtelijke rapportages.

Principe

Het principe van grondradar is gebaseerd op het meten van reflectie van radarstraling in de bodem. Bij het meten wordt een hoogfrequente radiopuls uitgezonden, deze reflecteert op bepaalde lagen of objecten in de bodem, welke andere elektromagnetische eigenschappen hebben dan de bodem eromheen. Als de puls een raakvlak tussen twee verschillende materialen tegenkomt zal een gedeelte van de puls worden gereflecteerd. Bij het volgende raakvlak wordt weer een gedeelte van het signaal gereflecteerd en doorgelaten. Dat zorgt uiteindelijk voor een profiel dat met speciaal ontwikkelde software kan worden uitgelezen. GPR metingen zijn een goede combinatie met VGD metingen, zodat een compleet beeld van de weg ontstaat voor optimaal wegbeheer.

Unieke kenmerken van onze GPR

  • Toepasbaar op alle soorten wegen, kunstwerken, vliegvelden en bedrijfsterreinen
  • Inzicht in laagdiktes van asfalt- en betonverhardingen
  • Inzicht in de dikte van funderingen
  • Detectie van holle ruimtes, losliggende lagen en vocht
  • Wereldwijd inzetbaar
  • Geen verkeersmaatregelen nodig
  • Realtime monitoring van de gemeten data
  • Hoge dagproductie
  • Gouden combinatie met VGD metingen

Nieuwsgierig?

Bel of mail ons!

 +31 620 630 415

 info@qroad.com