Uw partner bij valgewichtdeflectie- en grondradarmetingen

Wegmetingen

QRoad is uw partner bij het uitvoeren van wegmetingen, zoals valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) voor niet-destructief verhardingsonderzoek van wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen. Daarnaast beschikken we over een handvalgewicht, oftewel een Light Weight Deflectometer. Onderzoek naar draagkracht van wegen geeft verhardingsadviseurs de nodige handvatten om een goed advies over de verharding te geven. Uiteindelijk heeft dit als resultaat dat de onderhoudsmaatregelen wel overwogen genomen worden. Uiteindelijk zal een goed verhardingsadvies kostenbesparend werken. Wegmetingen zijn daarbij de onmisbare schakel.

  • Light Weight Deflectometer (LWD)
    Een draagbare uitvoering van een valgewichtdeflectiemeter die geschikt is voor draagkrachtmetingen op zand- en funderingsmaterialen.
  • Ground Penetrating Radar (GPR)
    Een grondradar voor het meten van laagdiktes van asfalt-en betonverhardingen en schades in de verharding, zoals losliggende lagen, holle ruimtes, verbrijzeling, vocht en verzakkingen.

 

Wegmetingen

VGD metingen

Lees verder

PCN Airport

HWD metingen

Lees verder

Wegmetingen

LWD metingen

Lees verder

Ground Penetrating Radar

GPR metingen

Lees verder